Nyheter

Statnett foreslår at nordmenn læres opp i å bruke mindre strøm, for å sikre at landet ikke kommer i en situasjon hvor det blir nødvendig med rasjonering fremover.

Statnett anbefaler at nordmenn læres opp i å ikke bruke strøm

I Norge bruker vi strøm i husholdningene til alt. Oppvarming og komfyr. Slik er det ikke i andre land, og det gjør at det blir feil å sammenligne våre strømpriser med strømprisene i resten av Europa.

Vi bruker 4 ganger mer strøm i hjemmet sammenlignet med andre land

Blir helt feil å sammenligne strømprisen i Norge med strømprisen i andre land.

Danskene vil nå få betydelig høyere nettleie og langt høyere enn den norske. Det skaper reaksjoner hos danske strømkunder.

Ekstrempriser i Sør-Norge allerede fra desember: 9 kr/kWt

Boligmarkedsbarometeret viser at andelen som tror på et boligprisfall har økt fra 16 til 26 prosent nå i september. .

Kraftig fall i forventningene til boligmarkedet – strømprisen medvirkende årsak

NVE spår at strømprisene i Norge blir høye fremover dersom gassprisene fortsetter å være høye.

NVE spår høye strømpriser fremover

Er det greit at sykehus, skoler, barnehager og andre bygninger hvor sårbare mennesker oppholder seg, senker temperaturen ned til 19 grader?

Er det greit at sykehus setter temperaturen til 19 grader for å spare strøm?

Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.

Flere nærbutikker blir avviklet – strømstøtten redder dem ikke sier programansvarlig

Norge har i dag den dyreste strømmen i Europa. Akkurat det skjer nå for 10. gang, og flere ganger vil det sannsynligvis skje før året er omme.

Norge har nå dyrest strøm i området Nord- og Midt-Europa

Dette er 10. gang hittil i år, og flere ganger vil det bli fremover.

Nytt vindkraftverk åpnet i Sogn og Fjordane med Olje- og energiminister Terje Aasland tilstede. Illustrasjonsbilde.

Landbasert vindkraft er i følge NVE blitt billigere enn vannkraft

If advarer mot strømsparing som kan gi frostskader som ikke dekkes av forsikringen.

Strømsparing kan gi skade som ikke dekkes av forsikringen

Kan miste retten til forsikringsdekning ved for lav innetemperatur når hovedvannskranen ikke er slått av.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kritiserte strømstøtte-ordningen, og mente den var fordelaktig for de med god råd og ikke stimulerte til å bruke mindre strøm. MDG vil ha en flat sats som er lik for alle fortalte hun i Stortinget 19. september, uavhengig av strømforbruk. MDG vil også ha raskt ned det norske strømforbruket. Foto: Screenshot av Stortingets nettsending.

Flere vil ha strømforbruket raskt ned

Nedgang i strømforbruket kan medvirke til at strømprisene faller.

Guri Melby (V) og Ola Elvestuen (V) vil at Norge skal kutte strømforbruket med 10 prosent innen et halvt år, og at Stortinget pålegger Regjeringen å lage en plan for dette.

Vil kutte norsk strømforbruk med 10 % innen 6 mnd

Venstre mener at Stortinget bør pålegge Regjeringen å lage en plan og sette som mål å få ned det norske strømforbruket med 10 prosent innen et halvt år. Det utgjør ca. 8 Twh. 

NVE har gitt konsesjon for å teste ut et fullskala havindprosjekt utenfor Karmøy. Dette melder NVE i en pressemelding i dag.

Konsesjon for fullskala test-havvind utenfor Karmøy

Det blir lave strømpriser også i morgen i følge de foreløpige tallene fra Nord Pool.

625 øre/kwt i Sør-Norge i morgen (høyeste timepris)

Nytt vindkraftverk åpnet i Sogn og Fjordane med Olje- og energiminister Terje Aasland tilstede. Illustrasjonsbilde.

Fallende motstand mot vindkraft på land

Vindkraft-lobbyens "feilaktige markedsføring" om at mer vindkraft vil gi lavere priser er årsak, mener rådgiver Hogne Hongseth i Motvind Norge.

Alle må tenke sparing av strøm, også arbeidsgiverne. Både av hensyn til strømregningen men også for å sikre at det ikke blir rasjonering til vinteren.

Er det greit å senke temperaturen på arbeidsplassen?

Romtemperaturen bør ikke under 19 grader sier Arbeidstilsynet.

NHO har samarbeidet med Virke, LO og Regjeringen om forslaget til strømpakke som ble presentert av Regjeringen i dag. Her NHO`leder Ole Erik Almlid på Toppmøte under Arendalsuka 2022

NHO fornøyd med Regjeringens strøm-pakke til næringslivet

Wall mounted generic boiler

Smarte varmtvannsberedere fikk innovasjonspris

Antallet personer som ikke får betalt strømregningen og ender opp på dyr pliktstrøm økte i andre kvartal i år.

2.500 flere er overført til pliktstrøm etter ubetalt strømregning forrige kvartal

Økning av antall husholdninger som ikke betaler strømregningen og blir overført til pliktstrøm.

Foto:  Ilja Hendel/Nordpool

Endrer ikke maksprisen på 40 kroner/kwt

Har nylig vurdert om den må økes til 50 kr/kwt.