I Norge bruker vi strøm i husholdningene til alt. Oppvarming og komfyr. Slik er det ikke i andre land, og det gjør at det blir feil å sammenligne våre strømpriser med strømprisene i resten av Europa.
I Norge bruker vi strøm i husholdningene til alt. Oppvarming og komfyr. Slik er det ikke i andre land, og det gjør at det blir feil å sammenligne våre strømpriser med strømprisene i resten av Europa. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vi bruker 4 ganger mer strøm i hjemmet sammenlignet med andre land

Nordmenn benytter strøm til oppvarming og komfyr, i motsetning til gass som i andre europeiske land. Dette gjør at Norge er på toppen i bruk av strøm i husholdningene, og at strømdebatten blir helt annerledes her hos oss enn i andre land når strømprisene går opp slik som i dag.

Det blir helt feil å sammenligne strømprisene i Norge med resten av Europa, da vi her i Norge bruker strøm til alt, også komfyr, kjøleskap og oppvarming. Dette gjør de ikke på samme måte i andre europeiske land, og tall fra Eurostat viser at norske husholdninger faktisk bruker så mye som fire ganger så mye strøm pr. innbygger, som husholdninger i andre land.

Det er faktisk.no som skriver om de nye tallene fra Eurostat i dag, riktignok i en sak om strømprisene for husholdninger i Norge når strømstøtten hensyntas og sammenligning med strømprisene i resten av Europa.

Tyskland er ett av landene som bruker gass i husholdningene i stedet for strøm slik vi gjør i Norge. Vi skrev for noen dager siden om at Tyske husholdninger har økt sitt gassforbruk etter energikrisen inntraff. I går vedtok Tyskland pristak på gass, for å sikre de tyske husholdningene billig energi.

En sammenligning av hva norske og tyske husholdninger betaler i strøm pr. kWt gir derfor liten verdi og beskriver ikke energikostnaden og sammenligningen av denne for denne med andre land korrekt. En sammenligning må gjøres ved å sammenligne norske strømpriser med prisen andre europeiske land betaler for gass.