Norge har i dag den dyreste strømmen i Europa. Akkurat det skjer nå for 10. gang, og flere ganger vil det sannsynligvis skje før året er omme.
Norge har i dag den dyreste strømmen i Europa. Akkurat det skjer nå for 10. gang, og flere ganger vil det sannsynligvis skje før året er omme. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Norge har nå dyrest strøm i området Nord- og Midt-Europa

I dag har Norge dyrest strøm i Europa ut fra Nord-Pools oversikt. Den omfatter hele Nord- og Midt-Europa. Dette skjer stadig oftere, og har skjedd 10 ganger bare hittil i år.

Norge har i dag den dyreste strømmen i Europa, og det gjør at Norge importerer fra landene rundt oss gjennom utenlandskablene. Europower, har regnet på det, og funnet ut at dette nå er 10. gang hittil i år at Norge har høyest pris.

Med høyest pris importerer Sør-Norge kraft gjennom utenladskablene. Med rekordlave magasiner i Sør-Norge, er det grunn til å anta at Norge vil få høyest strømpris en rekke ganger til før året er omme.

Døgnprisen i dag søndag blir på 3,76 kr/kWh i alle tre sonene i Sør-Norge med toppris kl. 20.00 på 465 øre. I Midt-Norge blir døgnprisen 58,75 øre. Dette er inkludert avgifter men ikke nettleie og påslag fra strømleverandører. For Nord-Norge som ikke har moms, blir døgnprisen 17,46 øre/kWt.

Nord-Pool har ikke oversikt over prisene i sørligste deler av Europa, og derfor er ikke disse medtatt i sammenligningen som gjelder Nord-Europa og Midt-Europa.