NVE har gitt konsesjon for å teste ut et fullskala havindprosjekt utenfor Karmøy. Dette melder NVE i en pressemelding i dag.
Off shore windmills at Middelgrunden just outside Copenhagen, Denmark FOTO: Getty Images

Konsesjon for fullskala test-havvind utenfor Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Marin Energi Testsenter konsesjon for å utvide dagens demonstrasjonsanlegg for flytende fornybar energiproduksjon. Anlegget ligger utenfor Karmøy kommune, i Rogaland fylke.

Det er planlagt en stor havvindutbygging i Norge, og det finnes i dag få steder der det er mulig å teste teknologi i full skala. Nå har NVE gitt konsesjon for å teste ut et fullskala anlegg.

– Dette demonstrasjonsanlegget kan gi viktige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE i følge pressemelding fra NVE i dag.

Marin Energi Testsenter (MET AS) har nå fått konsesjon fra NVE for en installert effekt på inntil 82,7 MW. Dette er fordelt på seks testplasser totalt. Full utnyttelse av alle testplassene skal etter det opplyste kunne gi årlig 200–400 GWh fornybar kraftproduksjon, avhengig av hvilke typer produksjonsteknologier som testes ut.

NVE har satt som vilkår for konsesjonen at det blant annet foretas studier av virkninger på natur og dyreliv, testing av avbøtende tiltak og tilrettelegging for forskning.