Antallet personer som ikke får betalt strømregningen og ender opp på dyr pliktstrøm økte i andre kvartal i år.
Antallet personer som ikke får betalt strømregningen og ender opp på dyr pliktstrøm økte i andre kvartal i år. FOTO: Getty Images

2.500 flere er overført til pliktstrøm etter ubetalt strømregning forrige kvartal

Økning i antall husholdninger som ble overført til såkalt pliktstrøm i andre kvartal 2022.

Antallet husholdninger på pliktstrøm økte med 2.500 i andre kvartal i år. Det totale antallet er nå 56 503 eller 2 % av alle husholdningskunder. Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som melder om økningen.

Økningen kan skyldes de høye strømprisene. Dersom kunder har problemer med å betale strømregningen sin, kan kraftleverandøren si opp strømavtalen som kan gjøre at kundene havnet på leveringsplikt skriver RME på sine nettsider.

Det opplyses også om at tross økningen, har det siden mars 2019 vært en nedgang på 16 000 husholdningskunder, eller 23 prosent, som står på pliktstrøm.

Husholdninger som ikke betaler strømregningen kan bli overført til pliktstrøm fra deres lokale nettselskap. Dette har vært svært dyrt med opp mot 25 øre i påslag per kWt, mot et par ører som er vanlig i dag hos de fleste selskap. NVE sendte for noen uker siden ut et forslag om endre dette, slik at det settes makspris for påslag for pliktstrøm (5 øre per kWt eks avg) frem til 1. juli 2023.