Statnett foreslår at nordmenn læres opp i å bruke mindre strøm, for å sikre at landet ikke kommer i en situasjon hvor det blir nødvendig med rasjonering fremover.
Statnett foreslår at nordmenn læres opp i å bruke mindre strøm, for å sikre at landet ikke kommer i en situasjon hvor det blir nødvendig med rasjonering fremover. FOTO: Getty Images

Statnett anbefaler at nordmenn læres opp i å ikke bruke strøm

Statnett la i dag frem sine forslag om hva Norge bør gjøre for å ikke komme i en situasjon med rasjonering av strøm. Ett av disse forslagene er å lære opp norske strømkunder i å ikke bruke så mye strøm. Si din mening i avstemningen nedenfor, trenger vi slik opplæring?

Statnett har i dag lagt frem sine anbefalinger for strømtiltak fremover mot vinteren for å sikre at landet ikke kommer i en situasjon med strømrasjonering. Ett av forslagene er informasjonskampanjer rettet inn mot publikum, dvs. strømkundene.

Statnett anser sannsynligheten for rasjonering som lav, men utelukker ikke at det kan skje om det blir kaldt og tørt i Norge samtidig som muligheten for import fra landene rundt oss blir dårligere enn vanlig.

– Vi må dra nytte av vår samlede kompetanse til å forvalte vannkraften og finne rasjonelle måter å redusere forbruket på dersom vi kommer i en anstrengt situasjon i vinter, sier Statnett-sjef Hilde Tonne.

Statnett foreslår i dag følgende tiltak:

• Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av kraftproduksjonen for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen (Videreføres)

• Magasinrestriksjoner (SAKS-tiltak, Statnett anbefaler at myndighetene gjør videre vurderinger)

• Pålegge en avgift for å heve budene og etablere en mer konservativ vanndisponering (SAKS-tiltak, Statnett anbefaler at myndighetene gjør videre vurderinger)

• Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet (anbefales)

• Forberede for økt produksjon fra Energiverk Mongstad og reserveproduksjon hos forbrukere (SAKS-tiltak, forberedes)

• Inngå avtaler med industribedrifter om reduksjon i forbruk hvis faren for rasjonering øker utover vinteren, energiopsjoner. (SAKS-tiltak, forberedes)

• Aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad (SAKS-tiltak, forberedes)

• Betale produsenter for å holde igjen vann gjennom energiopsjoner i produksjon (anbefales ikke)

• Eksportrestriksjoner ved å redusere kapasitet på mellomlandsforbindelser (anbefales ikke)

I Tyskland benyttes gass i stedet for strøm i husholdningene. En ny undersøkelse viser at tyske husholdninger har økt sitt gassforbruk etter energikrisen inntraff.