Bilde: Pexels
Bilde: PexelsBilde 1 av 1

Vil endre Husbankens støtteordning for energieffektivisering av kommunale bygg

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) foreslår endringer i Husbankens utbetaling av tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i dag lagt ut forslag til endring i forskrift om tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem (FOR-2022-12-28-2525) på høring.

Forslaget innebærer reduksjon Husbankens utbetaling av tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem, slik at denne begrenses til maksimalt 50 % av betalte kostnader. Tidligere har det ikke vært slik begrensning.

Høringsfristen er satt til 24. april 2024. I følge Husbanken forventes forskriften å være ferdigstilt innen sommeren.

Statsbudsjettet for 2024 har satt av 300 millioner kroner til støtteordningen.