Bilde: Pexels-pixabay
Bilde: Pexels-pixabayBilde 1 av 1

Ny rapport:

TEK17 oppfyller kravene for nybygg i EU`s nye bygningsdirektiv (EPBD)

Ny rapport viser at EPBD ikke stiller strengere krav til energieffektivisering enn de som allerede er gitt i TEK17 og som i dag gjelder for alle nye boliger.

En ny rapport viser at EU`s nye direktiv om energieffektivisering av bygg (EPBD) ikke inneholder strengere eller nye krav som ikke allerede fremgår av vår egen byggtekniske forskrift fra 2017 (Tek-17), og som allerede gjelder for alle nyoppføringer.

Det er Multiconsult som har utarbeidet rapporten for Direktoratet for Byggkvalitet. Den har fått navnet «Kostnadsoptimalitet for gjeldende energikrav i TEK17» og dokumenterer beregninger av den økonomiske lønnsomheten for løsninger på et utvalg byggkategorier, sammenlignet med energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17), skriver direktoratet på sin nettside.

Du finner rapporten her.

For Norges vil direktivet derfor implementeringen av direktivet i hovedsak dreie seg om hvordan TEK-17 kravene om energieffektivitet skal få anvendelse på eldre boliger.

EPBD

EPBD er forkortelsen for Energy Performance of Buildings Directive. I Norge bruker vi benevnelsen Bygningsdirektivet.

Formålet med direktivet er å bidra til EUs overordnede klima- og energimål, som innebærer å redusere klimagassutslipp og øke andelen fornybar energi.