Illustrasjonsbilde: Pexels-ICSA
Illustrasjonsbilde: Pexels-ICSABilde 1 av 1

Innspillsmøte om endringer i energikravene i byggeforskriftene

Direktoratet for byggkvalitet avvikler 4. mars innspillsmøte om forskriftsendringer som kan legge til rette for økt energieffektivitet, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon. 

Direktoratet for byggkvalitet avholder innspillsmøte i Litteraturhuset i Oslo den 4. mars 2024 kl. 09.00 til 15.00. Tema for møtet er mulige endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften som kan legge til rette for økt energieffektivitet, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon.

Direktoratet skriver på regjeringens nettside at det ønsker å vite hva aktører i byggenæringen og andre relevante miljøer kan bidra med av fakta og kunnskap.

Deltakere som vil presentere innspill i forbindelse med møtet, må i følge nettsiden sende direktoratet et notat på maks 2 sider innen torsdag 29. februar, sammen med en eventuell presentasjon. Frist for påmelding for deltakelse er 22. februar.

Du kan lese mer om møtet her.

Direktoratet har i dag også varslet et tilsvarende innspillmøte for endringer mht. klimagasskrav i byggenæringen (TEK17). Dette møtet vil bli avviklet 11. mars, fra kl. 09.00 til 15.00 og på samme sted (Litteraturhuset). Du kan lese mer om dette møtet her.