Bilde: Pexels-cvetanovi
Bilde: Pexels-cvetanoviBilde 1 av 1

EU-kommisjonen skjerper kravene til klimagassutslipp

Foreslår at klimagassutslippene skal reduseres med 90 prosent innen 2040. Det skjerper også kravet til energieffektivisering.

EU-landene har redusert sine klimagassutslipp med 33 prosent, mens Norge bare har redusert med ca. 5 prosent (sammenlignet med 1990). Nå krever EU-kommisjonen fortgang for EU`s medlemsland.

I følge Reuters vil EU-kommisjonen i dag anbefale EU å reduserer utslippet av klimagasser med 90 prosent innen 2040. Som kjent er det satt som mål nullutslipp innen 2050.

Dersom Norge vil delta i det europeiske arbeidet med å få klimagassutslippene ned, er det grunn til å anta at Norge med sine 5 prosent, må få fortgang i både energieffektivisering og sirkulær økonomi som er to av grunnpilarene i det grønne skiftet og som har stort potensiale i Norge.