EU-kommisjonen har satt av 30 milliarder kroner til støtte for blant annet nye innovative elektrifiseringsprosjekt og ønsker også norske søkere velkommen til å delta i søknadsprosessen.
EU-kommisjonen har satt av 30 milliarder kroner til støtte for blant annet nye innovative elektrifiseringsprosjekt og ønsker også norske søkere velkommen til å delta i søknadsprosessen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nå kan du få millionstøtte om du har et godt elektrifiseringsprosjekt

EU har satt av 30 milliarder kroner i støtte til nye og gode klimatiltak, blant annet elektrifiseringsprosjekt, for å snarest gjøre Europa uavhengig av russisk gass. Ordningen er også åpen for norske søkere gjennom EØS. Søknadsfristen er 16. mars 2023.

EU-kommisjonen tilbyr nå 3 milliarder euro eller over 30 milliarder kroner i støtte blant annet til gode innovative elektrifiseringstiltak, som kan medvirke til å få slutt på EUs avhengighet av russisk fossilt brensel. Dette fremgår av en pressemelding fra EU-kommisjonen.

Det er av dette satt av 1 milliard Euro til prosjekt innen generell dekarbonisering innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring eller karbonfangst, bruk og lagring, samt produkter som erstatter karbonintensive (spesielt lavkarbon transportdrivstoff, inkludert for maritim og luftfart).

Dernest er det satt av en milliard Euro innen elektrifiseringsmetoder for å erstatte bruk av fossilt brensel i industrien samt fornybar hydrogenproduksjon eller hydrogenopptak i industrien.

Videre er det satt av 700 millioner til såkalt renteknologisk produksjon. Dette gjelder innovative prosjekter innen produksjon av komponenter samt sluttutstyr for elektrolysører og brenselceller, fornybar energi, energilagring og varmepumper.

Til slutt er det satt av 300 millioner Euro til «Petter Smart» banebrytende teknologier innen dyp dekarbonisering i alle kvalifiserte sektorer av fondet. I følge pressemeldingen bør prosjekt i denne kategorien bevise at innovasjonen vil kunne fungere i et operativt miljø, men det forventes ikke å oppnå storskala demonstrasjon eller kommersiell produksjon.

Dette er den tredje utlysningen for prosjekter under EUs innovasjonsfond som dekker temaer som avkarbonisering, innovativ elektrifisering i industri og hydrogen, cleantech-produksjon og mellomstore piloter.

Finansieringen er åpen for prosjekter i EUs medlemsland, Island og Norge frem til 16. mars 2023.

Lovende prosjekter som ikke er tilstrekkelig modne for et tilskudd kan i stedet dra nytte av prosjektutviklingsbistand fra Den europeiske investeringsbanken (EIB).