En boligutbygger tilbyr 3 års gratis strømforbruk om du kjøper en ny bolig, for eksempel som denne. Foto: Nebbenes Utvikling AS
En boligutbygger tilbyr 3 års gratis strømforbruk om du kjøper en ny bolig, for eksempel som denne. Foto: Nebbenes Utvikling AS

Tilbyr 3 år gratis strøm ved kjøp av ny bolig

Eiendomsbransjen sliter og det presser frem nye løsninger til fordel for forbrukerne. Sist ute er en eiendomsutvikler på Romeriket, som nå tilbyr nye boliger i Sør-Norge med 3 års gratis (normal)strømforbruk.

Vi har tidligere skrevet om hytteutbyggere som tilbyr gratis strøm i 1 år ved kjøp av ny hytte. Boligbygg-bransjen tar nå etter, og enkelte har allerede begynt å tilby det samme – bare enda bedre.

Nebbenes Utvikling AS på Romerike tilbyr flere boliger på finn.no med hele 3 års gratis strøm. Vel å merke om boligen kjøpes til prisantydning, men denne ble ikke skrudd opp i forkant av at kampanjen startet for ca. 3 uker siden. Dette vi sjekket opp.

– Dette er nybygg og alle boliger forventes solgt til prisantydning, sier markedssjef Madelen Fjeld til Energinytt24. Hun sier også at de allerede har solgt to boliger etter kampanjen startet for tre uker siden, og at selskapet har valgt å ta kostnadene for å gjøre det mer forutberegnelig for kundene. Noe som hun sier i stedet går ut over selskapets eget overskudd pr. prosjekt.

Energinytt24 har gått gjennom firmaets nettside hvor tilbudet fremgår.

På nettsiden fremgår det at tilbudet gjelder alle boliger selskapet har til salgs og som kjøpes mellom 18.10.22 og 01.01.23, men med fradrag for eventuell strømstøtte i 3-års perioden.

Selskapet har en rekke boliger liggende på finn.no, både eneboliger og tomannsboliger. De to som nylig ble solgt, blir i følge Fjeld ferdigstilt i løpet av et par måneder.

Det er imidlertid ikke alt strømforbruk som dekkes, bare det som i følge statistikk er normalt strømforbruk. Dette er satt 120 kWt pr. kvadratmeter BRA, hvilket er ca. 10 prosent lavere enn Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for gjennomsnitt. Dette gjennomsnittet hos SSB inkluderer imidlertid også gamle boliger med lav energieffektivitet. Tatt i betraktning at det her dreier seg om nye og godt isolerte boliger, konkluderer vi med at selskapets bruk av ordene «gratis strøm» er innenfor og tillatt i markedsføring av kampanjen. Dette også om det tas hensyn til at eventuell strømstøtte i de 3 aktuelle årene kommer til fradrag. Det kan være gratis strøm selv om en ikke får mulighet til å «tjene» penger på strømforbruk.

nettsiden til gis også eksempler på hva du kan få i gratis strøm fra selskapet ved kjøp av bolig i ulike størrelser hos dem. Oversikten er slik:

Bolig på 120 kvm BRA: 14 400 kWh per år

Bolig på 160 kvm BRA: 19 200 kWh per år

Bolig på 200 kvm BRA: 24 000 kWh per år

Da er det bare å håpe på at flere i bransjen kommer etter og tilbyr gratis strøm ved kjøp av bolig.