Elhubs september-rapport viser en markant nedgang i strømforbruket blant husholdningene i Sør-Norge for september 2022.
Elhubs september-rapport viser en markant nedgang i strømforbruket blant husholdningene i Sør-Norge for september 2022. FOTO: Getty Images/iStockphoto

NY rapport: Betydelig mindre strømforbruk i husholdningen i Sør-Norge i september

Forbrukerstatistikken fra Elhub for september ble kunngjort i dag. Den viser markerte tall for strømreduksjon i Sør-Norge, og langt større strømreduksjon enn for eksempel Venstre foreslo for kort tid siden som en målsetting innen 6 måneder. De høye strømprisene antas å være årsak.

Forbruksstatistikken fra Elhub som ble kunngjort i dag, viser at strømforbruket i Sør-Norge falt hele 16 prosent i forrige måned, sammenlignet med september i fjor. Det er langt mer enn de 10 prosentene reduksjon, som blant annet Venstre uttalte var et mål for noen uker siden – og da innen 6 måneder.

Elhub er organet som implementerer strømmålerne i strømmarkedet (AMS). Elhub beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon og legger gjennom dette til rette for at sluttbrukerne kan få økonomisk gevinst ved å tilpasse sitt forbruk av strøm, i følge egen nettside som du finner her.

Forbruksstatistikken viser for øvrig at det samlede strømforbruket i Norge denne måneden var på 8,8 TWh, hvilket er en reduksjon på ca. 2% fra 2021. I september i fjor var forbruket på 9,1 TWh. Det er i husholdninger og i fritidsboliger i Sør-Norge at reduksjonen i strømforbruket har vært størst fremgår det av rapporten.

Strømproduksjonen i september var på 8,6 TWh, og dette er betydelig lavere enn september i fjor, da den var 11,2 TWh. Dette gjenspeiles i bruken av utenlandskablene som viser at det i forrige måned var 0,7 TWh import, mens det i september i fjor var 1,7 TWh eksport.

Strømprisene var rekordhøye i september i Sør-Norge, og det er grunn til å anta at dette har sammenheng med nedgangen i strømforbruk i denne landsdelen.

.