Cute house
FOTO: Getty Images

Energimerkingen kan påvirke verdien på boligen

Flere er opptatt av strømregningen og derfor er energimerking mer relevant i dag.

Energimerket viser på en skala fra A – G hvor energieffektiv boligen er og indikerer derved hvor høy eller lav strømregning du kan påregne å få. A er beste karakter. Etter strømpriskrisen inntrådte i fjor høst, er stadig flere boligkjøpere blitt opptatt av merket. Det forteller flere eiendomsmeglere Energinytt24 har snakket med de siste dagene.

-Før strømprisene skjøt i været i fjor høst var det nesten ingen som var opptatt av energimerket, men nå er det motsatt; mange er opptatt av hvor mye strøm boligen benytter, sier Kristoffer Stormfelt ved Krogsveens avdeling i Sandvika.

Alle meglerne vi har snakket med er tydelige på at det er brukeren selv er den viktigste faktoren til å bestemme størrelsen på strømregningen, og en stor bolig bruker mer strøm enn en liten. En god energikarakter viser imidlertid at det vil være enklere for brukeren å holde en stabil innetemperatur med lavere strømforbruk enn en dårlig karakter.

Meglerne forteller også at det er vanskelig å si hvilken betydning de høye strømprisene har fått for boligprisene, som følge av renteøkningen som har skjedd parallelt. De vi har snakket med legger imidlertid til grunn at det er logisk at det har blitt en påvirkning, slik at dårlig energimerking gir dårligere pris i dag som følge av de høye strømprisene enn det samme merket ville gitt for ett år siden.

Energimerket er todelt, hvor den ene delen går på energieffektivitet og det er denne som har bokstavkarakterer og den andre går oppvarming og den benytter fargeskala, fra rød til grønn, hvor grønn er best.

Ordningen med energimerking ble innført i 2010. Alle boliger som selges eller leies ut skal ha slikt merke.