Stortinget
Stortinget FOTO: Getty Images/iStockphotoBilde 1 av 1

Støre sikret seg strømstøtteflertall

Møtet mellom Støre og de parlamentariske lederne på Stortinget er ferdig. Det ble oppnådd flertalls-enighet for senere Stortingsbehandling. Frp og Rødt gikk imot.

Det ble parlamentarisk enighet mellom Støre på vegne av regjeringen (AP/SP) og et flertall i Stortinget bestående av bl.a. H, i møte mellom de parlamentariske lederne og Støre i dag tidlig.

Derved har regjeringen sikret flertall for vedtak om økt støtte til 90 prosent for priser over 70 øre eks mva, og som skal gjelde fra september og ikke oktober som varslet i vår.

Rødt og Frp var ikke enige og ba om at Stortinget ble samlet for å avgjøre strømsaken.

Støre skal nå ha møte med stortingets presidentskap og avklare om Stortinget må innkalles. Det er grunn til å anta at presidentskapet etter dagens møte anser det unødvendig.

Støre skal senere i dag møte LO og NHO. Tema skal være strømstøtte for næringslivet.

Utviklingen

Regjeringen har vært under sterkt press de siste ukene. Flere parti varslet at de mente regjeringens håndtering av strømpriskrisen gikk for tregt og ville ha bedre løsninger både for private og bedrifter.

Fredag gikk også Høyre ut og varslet overkjøring av Regjeringen.

Støre innkalte de parlamentariske lederne til møte på fredag ettermiddag. Møtet skulle avholdes i dag kl. 08.30.

Støre varslet i vår at støtta ville bli økt fra dagens 80 prosent til 90 prosent med virkning fra oktober. I møtet ønsket han å diskutere om det var flertall for å vedta dette, men slik at virkningen startet allerede 1. september.

I møtet skulle det avklares om det var parlamentarisk flertall for å senere vedta i Stortinget at strømstøtta skal endres med virkning fra 1. september, eller om Stortinget umiddelbart må innkalle representantene og avbryte ferien og avgjøre strømstøtta.