Olje- og Energiminister Terje Aasland (AP) vil gi 1,1 milliarder mer til husholdningene i form av Enøk-tiltak. Foto: Naina Helen Jåma/NTB Kommunikasjon
Olje- og Energiminister Terje Aasland (AP) vil gi 1,1 milliarder mer til husholdningene i form av Enøk-tiltak. Foto: Naina Helen Jåma/NTB Kommunikasjon

Energiministeren åpner opp for strømstøtte fra 50 øre

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det er mulig at strømstøtten forbedres ytterligere, både med hensyn til innslagspunkt og dekningsgrad.

I samtale med DN i dag, åpnet olje- og energiminister Terje Aasland (AP) for at strømstøtten kan forbedres ytterligere, herunder at innslagspunktet kan bli satt lavere enn 70 øre.

-alt er mulig, svarte han på spørsmål om det kan bli aktuelt å justere ordningen ved et lavere inngangspunkt eller større dekning.

Aasland og Regjeringen skal møte i Stortinget den 19. september og redegjøre for strømsaken i et såkalt hastemøte vedtatt av Stortingets presidentskap.

Energinytt24 har sendt forespørsel til Geir Pollestad i SP om SP stiller seg bak uttalelsen. Henvendelsen er ikke besvart. Det samme er også gjort overfor Høyre. Høyre har bekreftet at de stiller seg bak uttalelsen.